CECEdu ve spolupráci s katedrou produkce DAMU a s Divadlem Archa zve profesionály v kultuře, studenty a úředníky na mezinárodní sympozim Evaluace v kultuře a umění. Od zahraničních expertů, kteří jsou mimo jiné úzce spojení s European Diploma, se dozvíme, jak s našimi projekty naložit po jejich úspěšném dokončení a jak zkušenosti přenést do dalších projektů.

10.-11. prosince od 9:30, Divadlo Archa, malý sál. Symposium otevře prostor pro debatu o skutečných přínosech evaluace pro klíčové hráče, kterých se týká, o nastavení kritérií pro hodnocení ze strany kulturních politik až po konkrétní evaluační nástroje a metody. Během prvního dne sympozia proběhnou dvě přednášky hostů z USA a Velké Británie (Anna Upchurcha Ben Walmsley) a dvě panelové diskuse s účastí odborníků z České republiky.

Páteční semináře vedené dvěma experty z Finska a Velké Británie (Nina Grana Jonathan Goodacre) otevřené pro odbornou veřejnost nabídnou možnost diskutovat o konkrétních projektech a prakticky se zapojit do debaty v menší skupině účastníků.   Více informací najdete v příloze i na webu katedry produkce: http://www.damu.cz/cs/katedry/katedra-produkce/sympozium Vstup na sympozium je volný, ale z kapacitních důvodů prosíme o registraci.

REGISTRACE:

Sympozium: 10.12.2015, 9:30 - 17:30 http://goo.gl/forms/na20U02Kga Semináře: 11.12.2015 9:30 – 13:00 NINA GRAN: Playful, but serious * How to find good ingredients and methods for cultural cooperation and policies
Závazná registrace: http://goo.gl/forms/P8GXb4Un8x

9:30 – 13:00 JONATHAN GOODACRE: Beyond Numbers … an introduction to the evaluation of arts projects Závazná registrace: http://goo.gl/forms/s8M8QQYGK2

Sympozium pořádá Katedra produkce DAMU a CECEdu (Central European Culture Education Institute)  ve spolupráci s Divadlem Archa a za podpory Hlavního města Prahy.

Těšíme se na setkání s Vámi!

CECEDu jako partner a organizátor pražské části vzdělávacího programu VACUM (Visegrad Academy of Culture Management) určeného pro mladé kulturní manažery ze zemí Višegradu a Východního partnerství.

Ve čtvrtek 9. 10. 2014 proběhla v plzni u příležitosti setkání sítě nezáívislých kulturních center i schůzka partnerů projektu Culture Horizons z České republiky, Švédska, Polska, Slovenska a Holandska.

Zástupci CECEdu se měli možnost zúčastnit konference vzdělávacích organizací ENCATC v kultuře s podtitulem "Nové výzvy pro kulturu a umění: je to jen o penězích?, která se konala v Brně mezi 17. a 19. září. Především nás zajímala otázka potřeby neformálního vzdělávání související s projekty v rozsahu měst.

Design by Shawn Antoni Wright, implementation by Lukáš Stankovič